Zuga liikumise töötuba peredele / Zuga's movement workshop for families

Liikumise töötuba peredele kujutab endast mängulist koosolemist kogu perele, kus uue salakeele — liikumise — abil saab iga osaleja jutustada loo oma rõõmudest ja sellest, mis vahel kurvaks teeb.

Töötoas tekitatakse mängulisi olukordi, mispuhul on kõik võrdsed ning kes keda juhib või juhendab ei ole teada. Vanemad võivad leida end käest tirituna või laste poolt kättpidi kohale viiduna, samuti vastupidi. Kes on kelle kael ja kes kelle pead pöörab — selgub töötoas. Töötoas õpitakse avastama ja looma suhtlussituatsioone läbi liikumise ja katsetama erinevaid koostantsimise võimalusi. Treenitakse tähelepanu ja valmisolekut mängusituatsioonis.

Üheskoos nii pingutatakse, lõdvestutakse, naerdakse enda üle, aidatakse üksteist kui ka luuakse koreograafiat. Üksteisele järgnemisest tekib töötoa käigus koreograafia, mida koos tantsida.

Töötuba viivad läbi Zuga Ühendatud Tantsijate liikmed: sõpruskond tantsijaid ja koreograafe, keda seob kooskõla otsimine läbi mängu. Nende lavastused ja looming on saanud rohkelt tunnustust ja tähelepanu ning reisinud üle maailma.

----------------
Oodatud on kõik lapsed ja nende vanemad alates 4. eluaastast.

Töötuba toimub väga sõbralikkus õhkkonnas ja liikumismängud, ülesanded valitakse vastavalt osalejatele (kelleltki tantsuoskust ei oodata).

Lisainfo: ingrid@stl.ee

https://stl.ee/tootuba/liikumise-tootuba-zuga-tootuba-peredele/

__________

“Täiesti teistmoodi kogemuse oma lastega mängides ja liikudes said kohaletulnud vanemad ja suurt rõõmu ja lõbu pakkus see lastele. Tantsisid ja jooksid nii lapsed kui vanemad.”

– Harjumaa Lasterikkad MTÜ


Zuga's movement workshop for families

Movement workshop for families is a playful collective co-existence for the whole family where using a new secret language – movement – every participant can tell their story.

Families (parents and children from age 4) willing to explore each other and their surroundings and to see in a new way are welcome in the workshop.

In the workshop, participants learn to discover and create communication situations through movement and to test different possibilities of dancing together. In addition to people, balls, instruments, stools, mats and other stuff are included into the movement. Attentiveness and preparedness in a playing situation are trained. From succeeding each other and trying out different possibilities of the space and movement a choreography that can be danced all together is formed.

The workshop is led by the members of ZUGA: a group of dancers and choreographers who are binded by the search for harmony through play. Their performances have got a lot of recognition and attention and travelled through the world.

stl.ee/en/tootuba/movement-workshop-for-families/